Jouw reisverzekering

Zorgeloos op reis met de juiste reisverzekering

Laat jouw vakantiepret niet bederven en reserveer samen met je reis jouw verzekering. Het aftellen kan nu echt beginnen!

Annulatie: € 5,50 per dag - Globale verzekering (annulatie + reisbijstand & bagage): € 6,50 per dag

DIT IS GELDIG VOOR REIZEN TOT EIND 2022

Annulatie

 • Tussenkomst tot € 5000 per persoon
 • Geen franchise!
 • Bij annulering voor vertrek krijg je jouw reissom terugbetaald mits reden van annulatie
 • Bij vroegtijdige terugkeer krijg je de waarde van het aantal niet-genoten hotelnachten terugbetaald

Verzekerde waarborgen:

 • Overlijden, ernstig ongeval of ernstige ziekte van jezelf, overlijden of levensgevaar van een bloed- of aanverwant t/m 2e graad van jezelf of jouw samenwonende partner
 • Verwikkelingen bij jouw zwangerschap t/m de 6e maand
 • Vernieling of zeer ernstige beschadiging van jouw woning of van jouw bedrijfsgebouw
 • Het onvrijwillig verlies van jouw voltijdse betrekking

Reisbijstand & bagage

 • Repatriëring van een zieke, gewonde of overledene
 • Medische kosten tijdens de reis;
  • Maximum € 50000
  • Na uitputting van de mutualiteiten
  • Franchise: € 75
  • Nabehandelingskosten in België: tot € 5000 en tot maximum 1 jaar na de terugkeer
 • Bezoek door een gezinslid aan de zieke of gewonde bij een verblijf van ten minste 7 dagen (4 dagen indien jonger dan 16 jaar) in een plaatselijk ziekenhuis (tot € 100 per dag en gedurende maximaal 7 dagen)
 • Vervroegde terugkeer naar huis omw;
 • Overlijden of levensgevaar van een inwonend persoon of een verwant tot de 2e graad
 • Ernstige beschadiging van jouw woning of bedrijfsgebouw
 • Overlijden van een onmisbare vennoot in het bedrijf of van de plaatsvervanger in het

DIT IS GELDIG VOOR REIZEN VANAF 2023

Annulatie

Annuleringsverzekering € 6,50 per dag
Globale verzekering € 9 per dag

Algemeen

Voor wie  Het hele reisgezelschap 
Dekking 100% terugbetaling van de kosten tot € 5000 per persoon

Waarborgen 100%

Ziekte, ongeval of overlijden of levensgevaar van een bloe of aanverwant t/m 2e graad van jezelf of jouw samenwonende partner 100%
Zwangerschap of onvoorziene complicaties 100%
Ontslag door werkgever om economische redenen 100%
Intrekking van de door de werkgever reeds toegestane vakantiedagen wegens ziekte, ongeval of overlijden van vervangende collega 100%
Oproeping 100%
Nieuwe baan 100%
Herexamen tussen de vertrekdatum en 30 dagen na de datum van terugkeer van de reis 100%
Echtscheiding of annulering huwelijk 100%
Vernieling of zeer ernstige beschadiging van jouw woning, tweede verblijfplaats of jouw bedrijfsgebouw 100%

Covid waarborgen

Positieve PCR-test 100%
Ziekte door COVID 100%
Quarantaineplicht x
Verstrengde COVID maatregelen x

Reisbijstand & bagage

Algemeen

Voor wie  Het hele reisgezelschap 
Dekking Terugbetaling van de medische kosten

Waarborgen

Medische kosten in het buitenland (franchise: € 75) tot € 50.000
Medische kosten terug in België tot € 5.000
Verlenging van het verblijf op doktersvoorschrift € 100 per dag
Diefstal, schade, verlies tot € 1.000
Repatriëring van een zieke, gewonde of overledene ja
Opsporings- en reddingskosten in het gebergte ja
Begeleiding medereizigers ja
Bijstand bij ziekte, ongeval of overlijden ja
Ongevallen op skipistes en erbuiten ja

Waarborgen 100%

Medische kosten van ziekte door COVID-19 tot € 50.000
Verlenging van het verblijf wegens ziekte € 100 per dag (max. 7 dagen)